Comunitats de propietaris

Cada Comunitat de Propietaris es diferent d’altres, els seus habitants i les costums fan que la comunitat tinguin un tipus de brutícia o un altre.

Els punts a tenir en compte seran de forma general a l’hora de realitzar la neteja.

Escombrant de dalt abaix inclòs el sobrepis que comunica al terrat de la comunitat i abaix fins la porta que comuniqui al pàrking, aixecant tots els peluts  i espolzant-los, buidem la brossa si esque hi ha i la propaganda que es trobi a sobre de les bústies. Es treurà la pols de dalt abaix, netejant aplics, indicadors de pissos, boques d’incendis, extintors, portes, interruptors de llums, baranes, zòcals, etc. Tenim en compte les marques a les parets de sabates, contacte de mans, bicicletes, en fí taques i rascades que deixen tacada la paret, la majoría es poden netejar amb una microfibra humida i amb un detergent ph neutre.

L’ascenssor es netejarà igualment de dalt abaix, netejant porta per dintre i per fora, llum, parets, miralls, polzadors, terra de l’ascenssor vigilant molt bé les cantonades netejant els riells de l’ascenssor amb un pinzell. L’alumini de l’ascenssor s’haurà de netejar amb un producte específic per l’acer inoxidable o bé amb una baieta de microfibra amb un producte ph neutre.

Les finestres es netejaran un cop cada mes per fora i per dintre es repassaran les taques o ditades, a més de treure la pols que quedi en el marcs i la brutícia a les manetes.

A la entrada de la comunitat haurem de treure la pols sobre les bústies i ditades al frontal, el tauler d’anuncis, treient ditades del vidre, regar les plantes si hi han i treure-li les fulles mortes i la pols, en el cas de ser artificials treurem només la pols, haurem de vigilar als sostres no es facin telarines. Al carrer haurem d’escombrar la part del carrer que pertany al tros de la porta de la comunitat i fregar-lo si cal. Tirant aigua amb un producte higienitzant als llocs a on hi hagin pixades de gossos. A la entrada de la comunitat per la part exterior es netejaran el polzadors dels timbres, les parets, els zòcals, etc.

Es fregarà la comunitat de dalt abaix canviant l’aigua totes les vegades que siguin necessàries i repassant el terra ja fregat en el cas de que passi algú i trepitgi, haurem de tornar a col.locar els peluts en el seu lloc, l’aigua s’abocarà al clavagueram del carrer. Quan sigui necessari la netejadora de la empresa ens indicarà que em de realitzar l’abrillantat. En el cas de haver-hi vidres de difícil accès tambè ens ho notifica la netejadora a l’empresa perquè envii al personal especialista per netejar-los.

 

Fem servir un quadrant de signatures que el personal de neteja ha de signari quan vagi a realitzar la neteja.


 

HORES / COMUNITATS

MENSUAL

 

HORES / COMUNITATS

 

MENSUAL

1        HORA     SETMANA

68,64 €

3 ½    HORES    SETMANA

240,24 €

1 ½    HORES    SETMANA

102,96 €

4        HORES    SETMANA

274,56 €

2        HORES    SETMANA

137,28 €

4 ½    HORES    SETMANA

308,88 €

2 ½    HORES    SETMANA

171,6 €

5        HORES    SETMANA

343,2€

3        HORES    SETMANA

205,92€

5 ½    HORES    SETMANA

377,52 €