RESPONSABILITAT SOCIAL

 

FILOSOFIA:

El valor ètic i principis bàsics amb responsabilitat social, son fonaments i pilars del negoci que mantè l’estructura empresarial d’Arquera Neteges .

Els nostres valors principals són la conciliació familiar, la solidaritat i el respecte a les persones.

Per a Arquera Neteges ès important que les persones que treballen estiguin bé a tots els seus àmbits; laboral, personal i familiar. Per això podem dir que Arquera Neteges és una gran família a on tothom possa el seu granet per anar més enllà.

Si tots som primer persones i després treballadors, finalment empresa-persona una família ben avinguda  amb interessos adients comuns alhora... si tinc el dret de ser tractat com tal, tindré la meva obligació moral de complir e implicar-me com treballador, per així aconseguir arribar a un negoci econòmic satisfaent per  ambdós, fomentant implicació mútuament. 

...Un granet de sorra el mou qualsevol però si estàn units  fan muntanya...

 

EMPRESA:

Arquera Neteges es va nèixer en el 2007 a Mataró, fruit de la experiència de tres generacions. La seva fundadora Verónica Fernàndez Navarro va decidir dignificar la professió sumant la seva experiència i la vocació per la conciliació de vida personal, familiar i laboral.

 Actualment compta amb una plantilla al voltant de 30 treballadors amb diferents disponibilitats horàries que s'adeqüen a les necessitats de cada client.

Elaborem pressupostos personalitzats dels nostres serveis  i busquem el perfil més adient per a treballar en la neteja d'oficines i empreses, comunitats de veïns, neteges de pàrquings, manteniment de la llar, neteja de vidres o abrillantats de terres.

La responsabilitat i l'exigència en cada tasca són imprescindibles per aquesta empresa, per això mantenim una continuïtat en cadascun dels serveis.

Apostem per fer bé les coses, el que nosaltres anomenem  “satisfacció de consciència neta” amb interès de negoci que és compatible amb la satisfacció de guanys socials amb beneficis econòmics per l’empresa i l’equip humà

 

 

 

 

 

 

PERSONAL:

Invertim en la satisfacció de la nostra plantilla, adaptant els horaris per conciliar vida personal i familiar dintre dels marges de negoci, gestionant amb el client i la disponibilitat del treballador mes adient. Intentem equilibrar obligacions amb càrregues familiars incloent els temps, i en ocasions, el desplaçament, al lloc de feina.

Adaptem el període de vacances per fomentar el gaudir en família l’oci i el descans, garantint quinze dies a l’ Agost i una setmana en període de Nadal , i el restant de díes a lliure disposició del personal.

Garantim  la no discriminicaió d’edad, gènere, condició sexual o antiguitat a l’empresa. 

Els períodes de baixada de volum de feina i serveis, com el de crisi que patim en l’ actualitat, redistribuim la càrrega de la feina entre tot el personal per fer que l’impacte econòmic emocional i laboral no es pateixi a nivell individual i sigui l’esperit de solidaritat entre els propis treballadors/es d’aquesta manera protegim als treballadors i les seves families.

Hem instaurat el projecte de cadena de favors més enllà de la relació laboral. Aquest projecte consisteix en la creació d’una xarxa a on quan una persona té una necessitat personal o familiar pot demanar ajuda als seus companys.

Exemple; l’empresa deixa la seva furgoneta per trasllat de domicili, donació de roba de nens entre companys, etc

 

FOMENT DE LA FORMACIÓ:

Formem el nostre personal amb la finalitat de professionalitzar el nostre servei  implantant tècniques de neteja adients, ús apropiat del productes, coneixement i utilització de maquinaria, gestió adequada del temps i tracte cordial amb la clientela.

Un cop a l’any fem formació de tots els treballadors/es dintre de l’empresa i facilitem que el personal pugui desemvolupar-se profesionalment en altres àmbits i facilitem les pràctiques dins a la nostre empresa a diferents departaments disponibles.

 

 

 

 

 

 

FACTOR D’INTEGRACIÓ:

Ens considerem una empresa humanista i no economista,per sobre de tot. Solidària i preocupada pel be comú i social.  Per nosaltres la Responsabilitat Social es vital.

Colaborem amb el CFP Centre de Formació i Prevenció que acull a persones amb discapacitats psíquiques i físiques o en condicions psicològiques extremes, acollint-los en pràctiques.

Colaborem amb la plataforma PAH de Mataró, contribuïnt amb el donatiu de productes de neteja, útils de neteja i menatge, tambè facilitem una espai a les nostres instl.lcions per la recollida d’aliments. 

Contribuïm amb donatiu i col•laborem amb les nostres instal•lacions per la recollida d’aliments per la associació PAH (Plataformes de desahucis de Mataró) .

Especialment sensibilitzats amb persones amb dificultats econòmiques i persones grans amb pocs recursos econòmics primant el servei per sobre del marge del benefici econòmic, contribuïnt amb la lluita de la crisi.

 

NEGOCI  I EINES D’ACTUACIÓ:

Consensuem primordial i preferentment en el nostre servei que la satisfacció de la clientela es la nostre raó de ser, actuant en consecuència realitzant amb profesionalitat les tasques i gestions encomanades per cobrir les seves necessitats i el seu compliment. Per garantir la màxima transparència a la nostra web qualsevol persona pot veure els serveis i consultar les tarifes .

Fem un seguiment dels serveis a la nostre clientela mitjançant un seguiment amb informes de supervisió trimestral.

La  nostra raó de ser quelcom, actuant amb tota transparència a les tasques i gestions encomanades per cobrir  les seves necessitats i el seu compliment.

Especialment sensibilitzats amb clients amb dificultats econòmiques i persones grans amb pocs recursos econòmics primant, a vegades, el servei per sobre del marge del benefici econòmic, contribuint  amb la lluita de la crisi, causa que avui en dia assetja a moltes de les nostres famílies.

El nostre servei d’atenció telefònica ressòl gratuïtament qualsevol dubte, implicant-nos fins i tot en l’assessorament de neteja més enllà dels nostres serveis i dels nostres productes.  

Comunicació directa i diària entre empresa i personal mitjançant atenció telefònica, implementació de grups de whatsapp, presencial a les nostres instal•lacions i amb reunions semestral.

 

 

 

 

 

RESPECTE AMB EL MEDI AMBIENT:

Fem un ús responsable dels productes químics amb els que treballem, tot el nostre personal té formació amb el ús dels productes i la dosificació adecuada.

Tots els productes amb els que traballem són biodegradables.

No fem servir productes nocius per el medi ambient i les persones.

A les nostres instal.lacions reciclem els tòners i el paper.