Fregadores

La fregadora automàtica cosisteix, generalment en una màquina fregadora i una aspiradora d’aigua i pols acoplades. Existeixen varis models de varis tamanys. Serà precís escollir un model que s’adapti millor al grau d’obstrucció dels locals. Aquestes màquines permeteixen rendiments molt elevats i estàn especialmente disenyades per la neteja de passadissos, vestíbuls d’entrada, magatzems, supermercats, fàbriques, etc.

 

Existeixen dos tipus de fregadores automàtiques: unes que son alimentades per la red elèctrica a 220V i altres que estàn equipades de bateríes. Les primeres són més barates que les de bateríes: tènen un cable, tènen major autonomía de feina i requereixen poc manteniment.  Segons l’estat del terra i del model tènen un rendiment mitjà de 700/1500m2/hora.