Abrillantadores

Les abrillantadores estàn basades en un disc rotatori robust, un portaplats d'arrossegament o raspalls, equilibrats dinàmicament. Serveix per resoldre tots els problemes dels terres, es una eina fonamental per la neteja i l'abrillantat del terra. És fàcil d'utilitzar, robusta, silenciosa i eficaç.

La col.locació dels discos és senzilla, només cal encaixar les estríes del moiu que sobresurten del forat central del accessori i fixar-lo girant cap el punt fins a comprovar l'acoplament del eix de bloqueig.

Tambè afavoreix la maniobrabilitat del conjunt que unit amb el mànec, permeteix una compensació de l'equilibri estàtic i dinàmic per desplaçar-la amb un mínim esforç.

És important tenir en compte alguns factors que incideixen directament al funcionament de la abrillantadora, tal com és el pes, el diàmetre del respall o el disc d'arrossegament, la velocitat de rotació, la potència del motor i sobretot el dinamisme de la màquina, que mai s'ha de forçar quan es realitzi la tasca: si ens recolzem sobre un costat del disc es produïrà un desplaçament.